RSS

Kategoriarkiv: Hästträning

Här lägger vi upp hur vi tränar våra hästar, tips och övningar som passar såväl unghästen som den äldre hästen.

Western ridning, så mycket mer än vad ögat ser.

 Hur många gånger har du frågat ”vad är western ridning?” och inte fått något tydligt svar? Orsaken tror jag till stor del beror på att western ridning har flera olika grenar, precis som engelsk ridning har dressyr, hoppning och fälttävlan. Så har också olika grenar inom western, detta gör att western passar alla oavsett vad man har för häst och vad man som ryttare intresserar sig för.

Därför har vi beslutat att i detta inlägg ta upp lite om de olika grenarna och möjligheterna som finns inom western ridningen. Men vi vill också poängtera att alla grenar går att använda till varje häst, allsidig träning skapar en motiverad och positiv häst eftersom hästar vill lära sig nya saker för att inte bli uttråkade.

Jag tänkte börja med att Presentera de vanligaste grenar som finns med i så gott som alla tävlingssammanhang.

Western Riding

Western Riding är en gren som kan jämföras med engelsk dressyr, varje moment ska utföras med noggrannhet och finess. I western riding får du ett, av domaren godkänt, mönster som du ska genomföra med din häst. (Köper du WRAS regelbok så finns färdiga mönster där)

Mönstren är uppdelade på olika nivåer och på en lätt nivå, ska man skritta över en bom, jogga slalom mellan koner och visa lite kort gallopp. I svårare nivåer ska man genomföra serier med galloppombyten. Det som bedöms är: kvalitén på hästens gångarter, galloppombyten, lydnad, uppförande och temperament. Hästen ska ridas i normalt tempo, vara känslig och lydig för hjälperna samt ha lätta och fria rörelser. Ekipaget skall uppvisa mjukhet, taktmässighet (genomför mönstret med bibehållen takt) och hästens förmåga att byta gallopp, exakt och lätt med rena byten (med bak- och framben samtidigt).

Det är väldigt populärt att tävla med Arabiska Fullblod i denna gren då de har väldigt bra, taktmässiga gångarter med lätthet och stor rörlighet. Fullblod är oftast väldigt känsliga för ryttarens signaler och hjälper vilket i denna gren kan ge plus poäng då domaren inte ser ryttarens signaler.

 

Trail

Trail är för många säkert bekant som ”bruks ridning” och ligger till grund för dagens s.k. ”working equitation”.

I Trail skall hästens förmåga att ta sig över och igenom hinder bedömas, med tonvikten på uppträdande, svar på ryttarens hjälper och samarbetsvilja.

Trail bygger på de olika typer av hinder man kan träffa på vid ridning ute i naturen, ex grindar, broar och stockar. Olika typer av obligatoriska hinder som ingår vid tävling är: Grind, bommar och ryggningshinder. Andra hinder som ofta förekommer är träbro, vändning i fyrkant bestående av bommar etc.

Vid ridning över minst fyra bommar kan dessa ligga på ett rakt spår, på ett böjt spår, i sick sack eller upplyfta.

Ryggning genom hinder sker vanligtvis genom att bommar läggs ut på marken i L-mönster, V mönster eller liknande. Hästen får inte slå i bommarna vid något tillfälle.

Hästen skall passera hindren i kontrollerad form och hastighet. Den skall dessutom titta på det hinder den passerar, se var den sätter ned hovarna och utföra samtliga momenten med lätthet och grace. I Trail betyder hästens förtroende för ryttaren mycket, den ska vara orädd men uppmärksam, lydig och välriden.

 

Western Pleasure

I western pleasure rider alla startande tillsammans, så det gäller att man vet reglerna för hur man passerar en annan häst om din egen går fortare osv eftersom man rider s.k. ”Railwork” alltså utmed fyrkantspåret. Din ridning ska inte störa ett annat ekipage om du blir tvungen att rida förbi dem.

Domaren brukar kalla in de startande i nummer ordning, man börjar i skritt och sedan beordrar domaren via högtalare vad han vill se. T.ex. om han säger ”lope” då ska alla gallopera, säger han ” Change direction” då ska ni byta varv osv.

Domaren bedömer hästens form, mjukhet och gångart. C:a 80% av bedömningen ligger på hästen i denna disciplin, resterande på ryttarens sits, hållning och förmåga att kommunicera med sin häst.
Hästen skall gå i en naturlig låg form där nosen skall vara vid lodplan, går hästen med öronen under mankhöjd i fler än fem steg i följd skall ekipaget diskvalificeras. Om hästen går bakom lodplan ges minus poäng.
Hästens huvud skall hållas still och med endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun. Det är vanligt i Pleasure att ryttaren rider med löst hängande tyglar. Man skall få intrycket att hästen är ett nöje (a pleasure) att rida.

I western pleasure är det också viktigt att hästen är välryktad, manen ska vara välskött och det är inte ovanligt att man rakar/klipper bort hår på insidan av öronen samt på mule och undersidan av käken. Detta dock främst på A-nivå och uppåt, då är det också populärt att måla hästarnas hovar med hov lack för att ge lite extra shine. Ryttarna rider ofta i glittrande outfits och hästarna bär huvudlag och sadlar med mycket silver, som skiljer dem från mängden. Detta är givetvis en smaksak och inte ett måste.

 

Western Horsemanship

Är inte, som det låter, en tävling i Natural Horsemanship.

I Western Horsemanship skall ryttarna rida ett av domaren ritat mönster där olika moment ingår. Galoppfattningar, förvänd galopp, ryggningar, roll backs och gångartsbyten är exempel på moment som ofta ingår. Ryttarna rider först mönstret en och en och rider därefter ut på fyrkantsspåret för s.k. railwork på samma sätt som i Western Pleasure. Ryttaren skall ha endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun och en häst som går i rätt form och utför momenten med precision och exakthet får bättre poäng om ryttaren rider med helt lösa tyglar.
Domaren lägger här, i motsats till i Western Pleasure, 80 % av bedömningen på ryttaren och dennes sits och hållning. Utförandet av mönstret, exakthet i momenten, ryttarens sits, hållning och hjälper är det som i huvudsak bedöms. Railwork är endast till för att särskilja likaplacerade ekipage.

 

Reining

Reining är western ridningens kanske mest spektakulära gren.

Deltagarna skall rida ett angivet mönster, och kunna ha full kontroll över hästens alla rörelser. Hästen skall villigt låta sig ridas, med mycket litet eller inget synbart motstånd och skall helt kontrolleras av ryttaren. Varje egen rörelse från hästens sida, skall betraktas som brist på, eller tillfälligt förlust av kontroll och därför ges poängavdrag i förhållande till graden av avvikelse. Premieras skall mjukhet, finess, snabbhet och bestämdhet i utförandet av de olika rörelserna, med bibehållande av kontrollerad fart.

Rörelserna som skall utföras är spinn, stop, rollbacks, galloppombyte, tempoväxlingar och ryggning. 

(Ovan: Mona Göransson på Docs Brilliant Son)

Versatile Horse
Versatile Horse är en gren där hästens mångsidighet visas upp. Grenen är en mix av klasserna Trail, Reining och Western Riding. I Versatile Horse, eller Super Horse som grenen kallas i USA, skall ryttaren gå igenom en grind, trava över bommar, rygga genom ett L-format hinder, fatta vänster galopp och sedan göra byten mellan uppställda koner längs långsidan. Därefter ökad trav över diagonalen. Efter detta skall ryttaren utföra en del Reining moment som spin, galoppvolter, stop och sliding stop och avslutar med att rygga minst10 meter.

Tidsgrenar Här finns de grenar som ryttaren skall rida runt käppar eller tunnor, samt alla grenar där ryttaren använder ett lasso. I alla dessa grenar rider man mot klockan. Dessa grenar körs oftast i 2-3 ”heat” alltså varv, så att man fler försök på sig att förbättra sin tid.

 

Dummy Roping
Roping är en stor gren i USA där man använder lasso som ett arbetsredskap i det dagliga rancharbetet. Grenen går ut på att så snabbt som möjligt rida ifatt en springande kalv och fånga den med lassot. I Sverige är detta dock förbjudet. Här använder vi istället en s.k. Dummy, en konstgjord kalv i naturlig storlek som dras på en släde efter en bil, fyrhjuling eller liknande. Ryttaren startar i en box med kalven jämsides, utanför boxen. En lina vid ingången till boxen släpps när dummyn startar, vilket är klarsignal till ryttaren. Ryttaren skall därmed galoppera ifatt dummyn och med ett kast träffa kalven, som då lossar från släden. Klockan stannar när ryttaren fångat kalven och ryggat hästen som skall hålla lassot sträckt medan ryttaren rör vid kalven. Ryttaren tillåts göra två kast efter det att dummyn börjat röra sig. Om ryttaren gör två kast skall han ha två lasson och använda båda dessa. Endast träff runt halsen godkänns. Om lassot lossnar innan ryttaren hunnit lägga handen på dummyn, erhålles ingen tid. Om ryttaren endast har ett lasso skall han vid miss lämna banan efter sitt kast.

Dummy Stopping
Ryttaren startar i en box med kalven jämsides, utanför boxen. En lina vid ingången till boxen släpps när dummyn startar, vilket är klarsignal till ryttaren. Ryttaren skall därmed galoppera ifatt dummyn och med ett kast träffa kalven, som då lossar från släden. Ryttaren skall ej sitta av efter att ha träffat dummyn, utan istället göra en sk ”Dally”. D.v.s. slå lassot runt sadelhornet. Hästen backas sedan tills dess att repet är sträckt. Klockan stannar när momentet är utfört och repet ligger kvar runt dummyns hals.

Dummy Tying
Samma regler som i Dummy Stopping och Dummy Roping förutom att: När ryttaren fångat dummyn skall han/hon sitta av på valfri sida och ta sig fram till dummyn. Ryttaren skall ha en s.k. piggingstring med vilka tre ben på dummyn skall korsas och knytas samman med minst ett varv och ett halvslag. När ryttaren knutit dummyn och hästen har sträckt lasson, sträcker ryttaren armarna i luften och domaren stoppar tiden.

Barrel Race
Ridning runt och mellan tunnor i ett klövermönster. I Barrel Race skall ryttaren rida runt tre tunnor (Barrels) på ett sätt så att man alltid korsar sin egen väg. Att välta en tunna medför 5 sekunders tidstillägg och om hatten flyger av ger detta fem sekunders tidstillägg.

Pole Bending
I Pole Bending ska den tävlande starta med flygande start och rida slalom mellan sex uppsatta stolpar med ett avstånd av6,3 meter mellan varje. Att välta en stolpe medför 5 sekunders tillägg till totaltiden. Likaså om den tävlande tappar sin hatt/hjälm under vistelsen på banan.

(Birgitta Freter på King Karaz)

Boskapsgrenar I dessa grenar visas hästens naturliga vallningsinstinkter upp. Ryttaren väljer ut en kalv i hjorden varefter hästen skall kunna hålla den åtskiljd från hjorden, eller driva en kalv i ett förutbestämt mönster inom en fast tidsram.

Cutting
Hästen ska visa upp sin vallinstinkt s.k. cowsense genom att hålla en kalv i taget åtskild från hjorden. Ryttaren får minuspoäng om han märkbart hjälper hästen.

Till sin ”hjälp” har man 2 s.k. ”herdholders” som står kvar vid varsin sida om hjorden för att se till att de inte ”rinner ut” och stör det tävlande ekipaget. Sedan har man två turnbacks som står vid varsin sida om den utvalda kalven, ca 5-10 meterifrån för att se till att ryttaren på bästa sätt får visa hästens vilja att hålla kalven ifrån hjorden. Turnbacks-ryttarna ska inte på något sätt hjälpa ryttaren hålla kalven borta, utan endast se till att kalven rör sig om den stannar för att fundera över livets frågor.

När ryttaren valt ut sin kalv, sänker man ”tygel handen” för att inte störa hästen genom att dra i bettet och för att visa hästens vilja och kapacitet att sköta jobbet själv, utan hjälp och guidning från sin ryttare.

Herd Work
Herd Work är en träningsgren för ryttare som senare vill tävla i Cutting. Tidigare nämnda paragrafer rörande Cutting gäller, med följande undantag A. Samtliga hästar, oavsett ålder SKALL ridas på tränsbett och på två händer.
B. Det är tillåtet att till viss del använda tygel- och skänkelhjälper. Domaren skall därför delvis bortse från de paragrafer som berör straffpoäng i detta avseende.

Working Cowhorse
Är egentligen 3-i-1, Först rids ett reining mönster, därefter släpps en kalv in till ekipaget som ska visa hästens ”spegling” d.v.s. den ska röra sig som kalven rör sig, efter detta skall ekipaget gå upp bakom kalven för att fösa den framåt i ett förutbestämt mönster.

Team Penning
Ett lag på tre ryttare skall inom angiven tid skilja ut och driva in optimalt tre djur, märkta med samma siffra eller mas samma färg på halsbandet, i en fålla. Den snabbaste tiden vinner, Godkänt resultat uppnås även med ett eller två djur i fållan. Det lag som fått in flest djur placeras högst, oavsett tiden. Det finns även en gren som kallas Team Sorting, vilket är väldigt likt team penning.

Det roliga med dessa grenar är att det passar alla, oavsett ålder, hästras osv.

Annonser
 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 20 mars, 2012 i Hästträning

 

Del 2 av ”Seven Games”

Porcupine Game – Piggsvinsleken

Detta avsnitt eller hellre, denna lek, lär din häst att gå undan för tryck åt alla 6 riktningar – Uppåt, neråt, framåt, bakåt, höger, vänster. Det är vi som ryttare eller hästskötare som formar hästen och även gör den känslig resp. okänslig för våra hjälper. Så i denna lek använder man 4 olika faser – Pälsen, huden, musklerna och skelettet. Det viktigaste här är att du alltid ger din häst en chans att svara på det lättaste trycket innan du gradvis går till nästa fas och på så sätt ökar trycket. Eftersom hästen lär sig i stort sett allt via positiv förstärkning, alltså eftergift är det därför viktigt att man så fort hästen ger efter och går undan för trycket, slutar trycka. Varva detta med vänskapsleken så att hästen inte tar för givet att den ska flytta sig så fort du lägger handen på den.

Även hästarna använder sig av 4 faser när de ska flytta på varandra, detta är deras naturliga språk vilket vi människor måste lära oss för att förenkla kommunikationen mellan häst – människa.

Hästarnas 4 Faser

Om du ska börja med att be hästen backa, lägger du handen på bringan. Först så pass lätt att du bara känner de yttersta håren på din häst, vänta ca 3-4 sekunder och om hästen inte svarar så går du vidare till fas 2 då du nuddar huden på hästen, vänta återigen och ge hästen en chans att svara på trycket. Lyssnar hästen inte så gå vidare till fas 3 och tryck nu på musklerna, samma här, vänta och gå sedan vidare till skelettet som är fas 4. Glöm absolut inte att svara med eftergift så fort hästen tänker tanken att backa (att hästen väger bakåt) i början. Oavsett om du har en lite lat och okänslig häst, eller en känslig häst, är det viktigt att du börjar på fas 1. Eftersom hästen då kommer koppla Fas 1 med de andra faserna och då gå undan för det lättaste trycket. Något att tänka på inom all hantering av hästen.

De fyra faserna

Tänk på att vara konsekvent och tuff utan att vara elak, och att vara snäll utan att vara mesig

Att lära hästen gå undan för tryck kommer du ha nytta av i all häst hantering inte minst när det är dags att sitta upp, om hästen kan utföra det du ber den om på marken kommer den med lätthet lära sig vad du vill på ryggen.  Använd dig av fokus och energi när du ska flytta hästen detta känner den av och du har större chans att den flyttar sig, vill du att hästen saktar ner, stannar eller kommer till dig, slappnar du av, blir neutral och passiv.

Flytta bakdel, du börjar med vänskapsleken över hela hästen.  När du sedan ska flytta bakdelen stannar du upp med handen bak mot hästens mage där du senare kommer att ha din skänkel, du tar lätt med dina finger toppar och börjar med fas 1 i 3-4 s om hästen reagerar minsta lila åt sidan så släpper du trycket helt och fortsätter med vänskapsleken som du tidigare påbörjade, annars fortsätter du med fas 2,3,4 tills du får en reaktion från hästen. 

Flytta framdel, stå brevid din häst, håll upp en hand mot hästens huvud och den andra på bogen, sträck på dig använd din energi tillsammans med faserna för att flytta hästen ifrån dig. 

Sänka huvudet, lägg handen över nacken bakom öronen, tummen på ena sida och resten av fingrarna på andra sidan mankammen. Tryck med fingrarna, kom ihåg faserna. Så fort hästen antyder att ta ner huvudet släpp efter och gör vänskapsleken, upprepa tills hästen förstår att den ska ge efter för trycket.

För att komma vidare när hästen lärt sig gå undan för så lätt tryck som i Fas 1, försök att med hjälp av ditt kroppsspråk, fokus och energi få hästen att flytta sig. Detta blir då Fas 0 och om den inte reagerar på det så går du vidare som tidigare med Fas 1.  Pröva gå mot din hästs bakdel, fokusera på den och spänn ögonen i punkten du vill flytta på, ta upp händerna som om du är på väg att göra som i Fas 1. Flyttar den sig? Då kan du fortsätta med vänskapsleken, om inte så gör du fas 1 och flyttar bakdelen, nästa gång kanske den har förstått vad du vill och flyttar sig utan att du rör vid den.

Tänk på att alltid avsluta allt med vänskapsleken!

 

Natural Horsemanship

”Seven Games”

Vi kommer, i en serie om 7 delar, gå igenom ”de sju lekarna”, dessa ses som grundstenarna i Natural Horsemanship och är just lekar som du kan leka med din häst. De är skapade för att ni ska ha roligt tillsammans och få en positiv relation till varandra som bygger på förtroende och tillit. Genom dessa lekarna övar man saker som i sker i vardagen, hantering, tryck ( av skänklar tex) osv. Genom att hästen har övat på och lärt sig gå undan för dina tryck på marken, har den lättare att relatera till tryck när du rider. Du behöver ingen dyr utrustning för att utföra dessa lekar och du kan göra det med alla hästar oavsett ras och ålder. Din fantasi sätter gränsen och när din häst och du känner er säkra på de sju lekarna kan ni utveckla dem till svårare saker. Därför kommer vi skriva ett avsnitt för nybörjaren och ett för de som vill avancera och utveckla sig mer.

Plocka fram ditt barnasinne, en grimma, en lina, din häst och kanske även en pinne, så leker vi!

  1. Friendly Game – Vänskapsleken.

Den här leken är till för att din häst ska lära sig att inte se dig som ett rovdjur som tänker äta den till middag, den ger även mycket självförtroende och skapar en häst som är lugn och trygg i sig själv. Målet är att få din häst van vid att alla möjliga saker händer runt omkring dess kropp. Detta innefattar att bli berörd av dig, av utrustning och att hantera olika saker och aktiviteter i sin närhet. Det viktigaste av allt är att du är lugn, behåll en rytm i vad du gör och stressa dig inte fram, du ska inte skrämma din häst eftersom den då kan uppfatta sakerna eller dig som något negativt.

Natural Horsemanship är till för alla, stor som liten, ung som gammal.

 

Er tid ihop ska vara positiv och vänskaplig.

Börja med att röra din häst överallt, hur reagerar hästen? Börja någonstans på hästens kropp där du vet att du får röra, dock ej huvudet. På detta sett kan du vara säker på att din beröring är accepterad och blir positiv, tex Halsen eller manken. Gå sedan vidare neråt/bakåt, mellan frambenen, på benen, får du lyfta hovarna? Får du röra den under magen? Mellan bakbenen? Var uppmärksam på hästens signaler, om du stöter på en del av hästens kropp där den reagerar med irritation eller rentav rädsla, så ta tillbaks din hand en liten bit, till en del där hästen accepterar att du rör den. Rör handen sedan långsamt mot det tidigare ”problem området”. Det gäller att du går framåt och bakåt så mycket du behöver över hästens kropp tills den accepterar din beröring helt. Tålamod och inre lugn är viktigt och du bör ta god tid på dig, inte stressa eller bli irriterad. Hästen känner dina känslor och är din spegel, om du blir arg, är det troligt att hästen reagerar med frustration likaså. Hästen ska stå lugnt och avslappnat under denna lek innan du kan gå vidare till nästa lek.

Har du klarat det ovannämnda och känner att du vill avancera?

Då kan du fortsätta med föremål, kan du röra den överallt med en pinne eller pisk utan att den blir rädd? Lugnt och metodiskt stryk föremålet över hästen, precis som du gjort med din hand. Men var uppmärksam på hästens signaler, gör inget som kan få dig eller hästen skadade.

Du kan pröva stryka hästen med en prasslig plastpåse, en petflaska med skruvar eller stenar i, kan du hoppa runt hästen och vifta med dessa sakerna? Du kan svepa in hästen i en presenning och pröva göra alla lekarna med hästen lös när ni känner er så pass säkra.

Mer avancerad Friendly Game med en sk "Carrot stick".

En av hästarnas största flykt egenskap är att vara rädda om sina ben, där kan du göra stor nytta för framtiden. Ett tips är att ha ett mjuk rep som du lägger runt benet medans du håller i repets bägge ändar. Repet ska ej vara snurrat runt hästens ben utan bara ligga bakom senan ungefär om du står framför, dra sedan repet upp och ner på hästens ben. Ett tips är att börja med frambenen och sist ta bakbenen. Detta är dock inget för nybörjaren, utan för den mer avancerade. Din fantasi sätter gränsen och glöm inte att detta är lekar, gjorda för att vara roliga och ge positiva erfarenheter av olika sorters beröringar. Ha kul ihop!

Karolinas häst, Matilda, iförd en presenning.