RSS

Western ridning, så mycket mer än vad ögat ser.

20 Mar

 Hur många gånger har du frågat ”vad är western ridning?” och inte fått något tydligt svar? Orsaken tror jag till stor del beror på att western ridning har flera olika grenar, precis som engelsk ridning har dressyr, hoppning och fälttävlan. Så har också olika grenar inom western, detta gör att western passar alla oavsett vad man har för häst och vad man som ryttare intresserar sig för.

Därför har vi beslutat att i detta inlägg ta upp lite om de olika grenarna och möjligheterna som finns inom western ridningen. Men vi vill också poängtera att alla grenar går att använda till varje häst, allsidig träning skapar en motiverad och positiv häst eftersom hästar vill lära sig nya saker för att inte bli uttråkade.

Jag tänkte börja med att Presentera de vanligaste grenar som finns med i så gott som alla tävlingssammanhang.

Western Riding

Western Riding är en gren som kan jämföras med engelsk dressyr, varje moment ska utföras med noggrannhet och finess. I western riding får du ett, av domaren godkänt, mönster som du ska genomföra med din häst. (Köper du WRAS regelbok så finns färdiga mönster där)

Mönstren är uppdelade på olika nivåer och på en lätt nivå, ska man skritta över en bom, jogga slalom mellan koner och visa lite kort gallopp. I svårare nivåer ska man genomföra serier med galloppombyten. Det som bedöms är: kvalitén på hästens gångarter, galloppombyten, lydnad, uppförande och temperament. Hästen ska ridas i normalt tempo, vara känslig och lydig för hjälperna samt ha lätta och fria rörelser. Ekipaget skall uppvisa mjukhet, taktmässighet (genomför mönstret med bibehållen takt) och hästens förmåga att byta gallopp, exakt och lätt med rena byten (med bak- och framben samtidigt).

Det är väldigt populärt att tävla med Arabiska Fullblod i denna gren då de har väldigt bra, taktmässiga gångarter med lätthet och stor rörlighet. Fullblod är oftast väldigt känsliga för ryttarens signaler och hjälper vilket i denna gren kan ge plus poäng då domaren inte ser ryttarens signaler.

 

Trail

Trail är för många säkert bekant som ”bruks ridning” och ligger till grund för dagens s.k. ”working equitation”.

I Trail skall hästens förmåga att ta sig över och igenom hinder bedömas, med tonvikten på uppträdande, svar på ryttarens hjälper och samarbetsvilja.

Trail bygger på de olika typer av hinder man kan träffa på vid ridning ute i naturen, ex grindar, broar och stockar. Olika typer av obligatoriska hinder som ingår vid tävling är: Grind, bommar och ryggningshinder. Andra hinder som ofta förekommer är träbro, vändning i fyrkant bestående av bommar etc.

Vid ridning över minst fyra bommar kan dessa ligga på ett rakt spår, på ett böjt spår, i sick sack eller upplyfta.

Ryggning genom hinder sker vanligtvis genom att bommar läggs ut på marken i L-mönster, V mönster eller liknande. Hästen får inte slå i bommarna vid något tillfälle.

Hästen skall passera hindren i kontrollerad form och hastighet. Den skall dessutom titta på det hinder den passerar, se var den sätter ned hovarna och utföra samtliga momenten med lätthet och grace. I Trail betyder hästens förtroende för ryttaren mycket, den ska vara orädd men uppmärksam, lydig och välriden.

 

Western Pleasure

I western pleasure rider alla startande tillsammans, så det gäller att man vet reglerna för hur man passerar en annan häst om din egen går fortare osv eftersom man rider s.k. ”Railwork” alltså utmed fyrkantspåret. Din ridning ska inte störa ett annat ekipage om du blir tvungen att rida förbi dem.

Domaren brukar kalla in de startande i nummer ordning, man börjar i skritt och sedan beordrar domaren via högtalare vad han vill se. T.ex. om han säger ”lope” då ska alla gallopera, säger han ” Change direction” då ska ni byta varv osv.

Domaren bedömer hästens form, mjukhet och gångart. C:a 80% av bedömningen ligger på hästen i denna disciplin, resterande på ryttarens sits, hållning och förmåga att kommunicera med sin häst.
Hästen skall gå i en naturlig låg form där nosen skall vara vid lodplan, går hästen med öronen under mankhöjd i fler än fem steg i följd skall ekipaget diskvalificeras. Om hästen går bakom lodplan ges minus poäng.
Hästens huvud skall hållas still och med endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun. Det är vanligt i Pleasure att ryttaren rider med löst hängande tyglar. Man skall få intrycket att hästen är ett nöje (a pleasure) att rida.

I western pleasure är det också viktigt att hästen är välryktad, manen ska vara välskött och det är inte ovanligt att man rakar/klipper bort hår på insidan av öronen samt på mule och undersidan av käken. Detta dock främst på A-nivå och uppåt, då är det också populärt att måla hästarnas hovar med hov lack för att ge lite extra shine. Ryttarna rider ofta i glittrande outfits och hästarna bär huvudlag och sadlar med mycket silver, som skiljer dem från mängden. Detta är givetvis en smaksak och inte ett måste.

 

Western Horsemanship

Är inte, som det låter, en tävling i Natural Horsemanship.

I Western Horsemanship skall ryttarna rida ett av domaren ritat mönster där olika moment ingår. Galoppfattningar, förvänd galopp, ryggningar, roll backs och gångartsbyten är exempel på moment som ofta ingår. Ryttarna rider först mönstret en och en och rider därefter ut på fyrkantsspåret för s.k. railwork på samma sätt som i Western Pleasure. Ryttaren skall ha endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun och en häst som går i rätt form och utför momenten med precision och exakthet får bättre poäng om ryttaren rider med helt lösa tyglar.
Domaren lägger här, i motsats till i Western Pleasure, 80 % av bedömningen på ryttaren och dennes sits och hållning. Utförandet av mönstret, exakthet i momenten, ryttarens sits, hållning och hjälper är det som i huvudsak bedöms. Railwork är endast till för att särskilja likaplacerade ekipage.

 

Reining

Reining är western ridningens kanske mest spektakulära gren.

Deltagarna skall rida ett angivet mönster, och kunna ha full kontroll över hästens alla rörelser. Hästen skall villigt låta sig ridas, med mycket litet eller inget synbart motstånd och skall helt kontrolleras av ryttaren. Varje egen rörelse från hästens sida, skall betraktas som brist på, eller tillfälligt förlust av kontroll och därför ges poängavdrag i förhållande till graden av avvikelse. Premieras skall mjukhet, finess, snabbhet och bestämdhet i utförandet av de olika rörelserna, med bibehållande av kontrollerad fart.

Rörelserna som skall utföras är spinn, stop, rollbacks, galloppombyte, tempoväxlingar och ryggning. 

(Ovan: Mona Göransson på Docs Brilliant Son)

Versatile Horse
Versatile Horse är en gren där hästens mångsidighet visas upp. Grenen är en mix av klasserna Trail, Reining och Western Riding. I Versatile Horse, eller Super Horse som grenen kallas i USA, skall ryttaren gå igenom en grind, trava över bommar, rygga genom ett L-format hinder, fatta vänster galopp och sedan göra byten mellan uppställda koner längs långsidan. Därefter ökad trav över diagonalen. Efter detta skall ryttaren utföra en del Reining moment som spin, galoppvolter, stop och sliding stop och avslutar med att rygga minst10 meter.

Tidsgrenar Här finns de grenar som ryttaren skall rida runt käppar eller tunnor, samt alla grenar där ryttaren använder ett lasso. I alla dessa grenar rider man mot klockan. Dessa grenar körs oftast i 2-3 ”heat” alltså varv, så att man fler försök på sig att förbättra sin tid.

 

Dummy Roping
Roping är en stor gren i USA där man använder lasso som ett arbetsredskap i det dagliga rancharbetet. Grenen går ut på att så snabbt som möjligt rida ifatt en springande kalv och fånga den med lassot. I Sverige är detta dock förbjudet. Här använder vi istället en s.k. Dummy, en konstgjord kalv i naturlig storlek som dras på en släde efter en bil, fyrhjuling eller liknande. Ryttaren startar i en box med kalven jämsides, utanför boxen. En lina vid ingången till boxen släpps när dummyn startar, vilket är klarsignal till ryttaren. Ryttaren skall därmed galoppera ifatt dummyn och med ett kast träffa kalven, som då lossar från släden. Klockan stannar när ryttaren fångat kalven och ryggat hästen som skall hålla lassot sträckt medan ryttaren rör vid kalven. Ryttaren tillåts göra två kast efter det att dummyn börjat röra sig. Om ryttaren gör två kast skall han ha två lasson och använda båda dessa. Endast träff runt halsen godkänns. Om lassot lossnar innan ryttaren hunnit lägga handen på dummyn, erhålles ingen tid. Om ryttaren endast har ett lasso skall han vid miss lämna banan efter sitt kast.

Dummy Stopping
Ryttaren startar i en box med kalven jämsides, utanför boxen. En lina vid ingången till boxen släpps när dummyn startar, vilket är klarsignal till ryttaren. Ryttaren skall därmed galoppera ifatt dummyn och med ett kast träffa kalven, som då lossar från släden. Ryttaren skall ej sitta av efter att ha träffat dummyn, utan istället göra en sk ”Dally”. D.v.s. slå lassot runt sadelhornet. Hästen backas sedan tills dess att repet är sträckt. Klockan stannar när momentet är utfört och repet ligger kvar runt dummyns hals.

Dummy Tying
Samma regler som i Dummy Stopping och Dummy Roping förutom att: När ryttaren fångat dummyn skall han/hon sitta av på valfri sida och ta sig fram till dummyn. Ryttaren skall ha en s.k. piggingstring med vilka tre ben på dummyn skall korsas och knytas samman med minst ett varv och ett halvslag. När ryttaren knutit dummyn och hästen har sträckt lasson, sträcker ryttaren armarna i luften och domaren stoppar tiden.

Barrel Race
Ridning runt och mellan tunnor i ett klövermönster. I Barrel Race skall ryttaren rida runt tre tunnor (Barrels) på ett sätt så att man alltid korsar sin egen väg. Att välta en tunna medför 5 sekunders tidstillägg och om hatten flyger av ger detta fem sekunders tidstillägg.

Pole Bending
I Pole Bending ska den tävlande starta med flygande start och rida slalom mellan sex uppsatta stolpar med ett avstånd av6,3 meter mellan varje. Att välta en stolpe medför 5 sekunders tillägg till totaltiden. Likaså om den tävlande tappar sin hatt/hjälm under vistelsen på banan.

(Birgitta Freter på King Karaz)

Boskapsgrenar I dessa grenar visas hästens naturliga vallningsinstinkter upp. Ryttaren väljer ut en kalv i hjorden varefter hästen skall kunna hålla den åtskiljd från hjorden, eller driva en kalv i ett förutbestämt mönster inom en fast tidsram.

Cutting
Hästen ska visa upp sin vallinstinkt s.k. cowsense genom att hålla en kalv i taget åtskild från hjorden. Ryttaren får minuspoäng om han märkbart hjälper hästen.

Till sin ”hjälp” har man 2 s.k. ”herdholders” som står kvar vid varsin sida om hjorden för att se till att de inte ”rinner ut” och stör det tävlande ekipaget. Sedan har man två turnbacks som står vid varsin sida om den utvalda kalven, ca 5-10 meterifrån för att se till att ryttaren på bästa sätt får visa hästens vilja att hålla kalven ifrån hjorden. Turnbacks-ryttarna ska inte på något sätt hjälpa ryttaren hålla kalven borta, utan endast se till att kalven rör sig om den stannar för att fundera över livets frågor.

När ryttaren valt ut sin kalv, sänker man ”tygel handen” för att inte störa hästen genom att dra i bettet och för att visa hästens vilja och kapacitet att sköta jobbet själv, utan hjälp och guidning från sin ryttare.

Herd Work
Herd Work är en träningsgren för ryttare som senare vill tävla i Cutting. Tidigare nämnda paragrafer rörande Cutting gäller, med följande undantag A. Samtliga hästar, oavsett ålder SKALL ridas på tränsbett och på två händer.
B. Det är tillåtet att till viss del använda tygel- och skänkelhjälper. Domaren skall därför delvis bortse från de paragrafer som berör straffpoäng i detta avseende.

Working Cowhorse
Är egentligen 3-i-1, Först rids ett reining mönster, därefter släpps en kalv in till ekipaget som ska visa hästens ”spegling” d.v.s. den ska röra sig som kalven rör sig, efter detta skall ekipaget gå upp bakom kalven för att fösa den framåt i ett förutbestämt mönster.

Team Penning
Ett lag på tre ryttare skall inom angiven tid skilja ut och driva in optimalt tre djur, märkta med samma siffra eller mas samma färg på halsbandet, i en fålla. Den snabbaste tiden vinner, Godkänt resultat uppnås även med ett eller två djur i fållan. Det lag som fått in flest djur placeras högst, oavsett tiden. Det finns även en gren som kallas Team Sorting, vilket är väldigt likt team penning.

Det roliga med dessa grenar är att det passar alla, oavsett ålder, hästras osv.

Annonser
 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 20 mars, 2012 i Hästträning

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: